RESEARCH CHEMICALS TEAM BLOG

Benzodiazepines

Benzodiazepinen : Wat je moet weten

In 1960 werd het eerste benzodiazepine ontdekt.

Benzodiazepinen werd toen gebruikt als slaapmiddel of geneesmiddel , een conditie genaamd myasthenia gravis(bestrijden van angststoornissen) en epilepsie.

Er bestaan een aantal benzodiazepinen zoals :

 • Lorazepam
 • Oxazepam
 • Diazepam

Staat momenteel om lijst II van de opiumwet.

Als u tekort heeft aan slaapmiddelen of lijd aan epilepsie worden benzodiazepine zoals lorazepam, oxazepam, diazepam en temazepam meestal aangeraden als slaapmiddel.

Alle benzodiazepine hebben allemaal een verschillende werkingsduur maar hebben 1 ding gemeen dat ze angst verminderen.

Ook willen wij u informeren over de verslavende werking benzodiazepine.

Als u geen antidepressiva meer krijgt voorgeschreven hebben wij benzodiazepine voor u.

De afhankelijkheid van een recept voor uw benzodiazepines is niet meer nodig.

LET OP al het benzodiazepine die wij verkopen is uitsluitend voor onderzoeksdoelseinden.

Koop uw benzodiazepine hier

Benzodiazepinen

Informatie over Langwerkende benzodiazepinen

Dit zijn benzodiazepine met een langere halfwaardetijd die u krijgt voorgeschreven als u geldende richtlijnen heeft gefaald.

Langwerkende Benzodiazepine zoals, oxazepam, en temazepam worden gebruikt als medicatie die uw centraal zenuwstelsel aan tast.

Benzodiazepine met een lang werkings duur heeft een anxiolytische effect zorgt dus voor een afname van angst.

Gebruik van langwerkende benzodazepine heeft dus een angstverminderende werking.

Volgens de ”farmacotherapeutisch kompas” veroorzaken kortwerkende middelen sneller ernstiger ontwenningsverschijnselen zoals afhankelijkheid.

Raadpleeg de dokter voor u een benzodiazepine uitprobeerd!

Benzodiazepinen

Meervoudige psychiatrische problematiek van benzo's

Benzodiazepine kan enkel problemen met zich meebrengen.

Volgens verschillende studies is kortdurend gebruik van benzodiazepinen meestal met een korte halfwaardetijd (actieve metaboliet) wordt vaak aangeraden als geneesmiddel bij behandeling van epileptische aanval er wordt dan een status epilepticus bijgehouden.

Bij langdurig gebruik van hoge dosis benzodiazepine kan er cognitieve stoornissen, lichamelijke klachten, en tolerantie onstaan waarbij therapie niet veel meer kan doen.

Hoe dan ook kunnen patienten bij langdurig gebruik van benzodiazepinen tolerantie opbouwen waardoor lichamelijke en/of psychische verslaving kan onstaan.

Met klachten zijn langwerkende benzodiazepine bij patiënten met de volgende indicaties aangeraden:
 • Ernstige slaapstoornissen zoals continu slapeloosheid
 • Angststoornissen
 • Epilepsie
 • Afhankelijkheid
 • Concentratie
Benzodiazepinen

Hoge Doses Benzodiazepinen noodzakelijk

Bij terminale zorg is palliatieve sedatie van toepassing.

Met palliatieve sedatie krijgt u medicijnen zoals benzodiazepines voorgeschreven van de dokter die slaperigheid stimuleert.

Benzodiazepinen tast uw centraal zenuwstelsel aan en heeft meestsl een kortere werkingsduur.

De bijwerkingen van benzodiazepine zorgt vaak voor sederende effecten.

Bij oudere patiënten worden hogere dosis benzodiazepinen afgeraden.

Het word dus wel aangeraden op een laag mogelijke dosering benzodiazepine te nemen.
Slaapmiddelen ( benzodiazepinen) met een sterker effect (actieve metabolieten) zorgt sneller voor ontwenningsverschijnselen zoals:
 • Afhankelijkheid
 • Anterograde amnesie
 • Angst
 • Slaperigheid of sufheid
 • Concentratie
 • verminderde rijvaardigheid
Benzodiazepinen

Ernstige slaapstoornissen

Alle Benzodiazepine zijn middelen die vaak wordt voorgeschreven bij langer durende slapeloosheid, of andere psychiatrische aandoeningen.

Dit noemen we ”cognitieve gedragstherapie”.

Wat betekent dat er ten minste twee antidepressiva conform als medicatie niet heb mogen baten.

Paradoxale reacties zoals afname van diepe slaap, angst en het cognitief functioneren wordt dan gedocumenteerd.

Aanbevolen doseringen

Afhankelijkheid zou negatieve impact hebben op patiënten die benzodiazepinen gebruiken daarom verschilt het per benzodiazepine hoeveel en wat voor benzodiazepine het aangeraden is om te gebruiken.

Diazepam : wat minder sterke variant benzodiazepine wordt gebruikt voor slapeloosheid, angst en onstpanning van spier maar maakt ook suf.

Oxazepam : Mildere benzodiapine Wordt gebruikt tegen angststoornissen die op andere medicatie niet reageren.

Temazepam : vergelijkbaar met diazepam alleen werkingsduur is 8-10 uur lang

Lorazepam : is een van de sterkste benzodiazepine op de medicijnen markt. ook

goed tegen angst en dingen zoals alcohol ontwenning.

Koop hier uw alternatieven voor deze medicatie !

Benzodiazepinen

Research Chemicals Team

 
Wij zijn een team opgericht door prijswinnende chemici die een multidisciplinaire richtlijn volgen.
Voor al uw geneesmiddelen of benzodiazepinen die lab getest zijn door onze expert chemici.
Zonder iets voorgeschreven te hebben gehad kunt u uw benzodiazepinen bij ons kopen.
We raden hoe dan ook te beginnen bij een lage dosering uw zelf te informeren over de aanbovelen doseringen bij het gebruik van benzodiazepine.
ALLE RESEARCH CHEMICALS OF BENZODIAZEPINEN DIE WIJ VERKOPEN IS NIET VOOR CONSUMPTIE MAAR VOOR ONDERZOEKSDOELEINDEN.

BENZODIAZEPINAS : LO QUE NECESITAS SABER

En 1960, se descubrió la primera benzodiazepina.

Las benzodiazepinas se usaron como ayuda para dormir o medicina, una condición llamada miastenia gravis (lucha contra los trastornos de ansiedad) y epilepsia.

Hay una serie de benzodiazepinas tales como:

 • Lorazepam
 • Oxazepam
 • Diazepam

 

Actualmente se encuentra en la Lista II de la Ley del Opio.

Si usted es deficiente en pastillas para dormir o sufre de epilepsia, las benzodiazepinas como lorazepam, oxazepam, diazepam y Temazepam generalmente se recomiendan como ayuda para dormir.

Todas las benzodiazepinas tienen una duración de acción diferente, pero tienen 1 cosa en común que reducen la ansiedad.

También queremos informarle sobre el efecto adictivo de las benzodiazepinas.

Si ya no le recetan antidepresivos, tenemos benzodiazepinas para usted.

La dependencia de una receta para sus benzodiazepinas ya no es necesaria.

TENGA EN CUENTA que todas las benzodiazepinas que vendemos son solo para fines de investigación.

Compra tu benzodiazepina aquí

Información sobre las benzodiazepinas de acción prolongada

Estas son benzodiazepinas con una vida media más larga que se le recetará si ha fallado en las pautas aplicables.

Las benzodiazepinas de acción prolongada como el oxazepam y el temazepam se usan como medicamentos que afectan el sistema nervioso central.

La benzodiazepina con una larga duración de accióntiene unefecto ansiolítico, por lo que causa una disminución de la ansiedad.

Por lo tanto, el uso de benzodazepina de acción prolongada tiene un efecto reductor de la ansiedad.

De acuerdo con la “brújula farmacoterapéutica”, los agentes de acción corta tienen más probabilidades de causar síntomas de abstinencia más graves, como la dependencia.

¡Consulte al médico antes de probar una benzodiazepina!

Múltiples problemas psiquiátricos de benzos

La benzodiazepina solo puede causar problemas.

Según varios estudios, el uso a corto plazo de benzodiazepinas suele ser con una vida media corta (metabolito activo) a menudo se recomienda como medicamento en el tratamiento de la crisis epiléptica y luego se mantiene un estado epiléptico.

Con el uso prolongado de altas dosis de benzodiazepinas, pueden surgir trastornos cognitivos, quejas físicas y tolerancia en las que la terapia ya no puede hacer mucho más.

En cualquier caso, con el uso prolongado de benzodiazepinas, los pacientes pueden desarrollar tolerancia, lo que puede conducir a la adicción física y / o psicológica.

Con quejas, se recomienda la benzodiazepina de acción prolongada en pacientes con las siguientes indicaciones:

 • Trastornos graves del sueño como el insomnio continuo
 • Trastornos de ansiedad
 • Epilepsia
 • Dependencia
 • Concentración

Altas dosis de benzodiazepinas necesarias

En los cuidados terminales, se aplica la sedación paliativa.

Con la sedación paliativa, el médico le recetará medicamentos como las benzodiazepinas que estimulan la somnolencia.

Las benzodiazepinas afectan el sistema nervioso centraly, por lo general, tienen una duración de acción más corta.

Los efectos secundarios de la benzodiazepina a menudo causan efectos sedante.

En pacientes de edad avanzada, no se recomiendan dosis más altas de benzodiazepinas.

Por lo tanto, se recomienda tomar benzodiazepinas en una dosis baja posible.

Las pastillas para dormir (benzodiazepinas) con un efecto más fuerte (metabolitos activos) causan síntomas de abstinencia como:

 • Dependencia
 • Amnesia anterógrada
 • Miedo
 • Slaperigheid de sufheid
 • Concentración
 • disminución de las habilidades de conducción

Trastornos graves del sueño

Todas las benzodiazepinas son medicamentos que a menudo se recetan para el insomnio de mayor duración u otras afecciones psiquiátricas.

A esto lo llamamos “terapia cognitivo-conductual”.

Lo que significa que hay al menos dos antidepresivos compatibles, ya que la medicación no ha sido en vano.

Luego se documentan reacciones paradójicas como la disminución del sueño profundo, la ansiedad y la función cognitiva.

Recomendaciones de dosificación

La dependencia tendría un impacto negativo en los pacientes que toman benzodiazepinas, por lo tanto, difiere por benzodiazepina en cuánto y qué tipo de benzodiazepina se recomienda usar.

Diazepam: alguna variante menos fuerte de la benzodiazepina se utiliza para el insomnio, la ansiedad y la relajación de los músculos, pero también hace que la somnolenta.

Oxazepam: Benzodiapina más suave Se usa contra los trastornos de ansiedad que no responden a otros medicamentos.

Temazepam: similar al diazepam, la duración de la acción es de 8-10 horas de duración

Lorazepam : es una de las benzodiazepinas más fuertes en el mercado de drogas.

bueno contra la ansiedad y cosas como la abstinencia de alcohol.

¡Compre sus alternativas a este medicamento aquí!

Equipo de Investigación de Productos Químicos

Somos un equipo formado por químicos galardonados que siguen una guía multidisciplinaria.

Para todos sus medicamentos o benzodiazepinas que han sido probados en laboratorio por nuestros químicos expertos.

Sin que te hayan recetado nada, puedes comprarnos tus benzodiazepinas.

En cualquier caso, recomendamos comenzar con una dosis baja para informarse sobre lasdosis recomendadas cuando use benzodiazepinas.

TODOS LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE INVESTIGACIÓN O BENZODIAZEPINAS QUE VENDEMOS NO SON PARA EL CONSUMO, SINO PARA FINES DE INVESTIGACIÓN.

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Ritalin-vervanger
AL-LAD KOPEN

BEGIN MET SHOPPEN

Bezoek onze winkel en ervaar zelf het gemak van het Research Chemical Team!

de_DE