Pyrazolam 3 MG pellets #

Pyrazolam 3 MG pellets #

Pyrazolam (ook wel “SH-I-04″ genoemd) is een designer benzodiazepine. Het is voor het eerst in 2012 op de drugsmarkt verschenen. Dit is maar kort, en pyrazolam valt daarom onder de Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS).


Pyrazolam is, net als Bromazolam, Norflurazepam en de Deschloroetizolam chemisch verwant aan Benzodiazepinen.
Pyrazolam is een research chemical, ook bekend als Pyrazolam-2-PAM. 
Het is een analoog van benzodiazepinen, maar met een gewijzigde chemische structuur en een kortere halfwaardetijd. 
Halveringstijd verwijst naar de tijd die nodig is om de concentratie van een specifiek geneesmiddel (of verbinding) in het bloed te verminderen na inname. 
Het is een belangrijke factor die wordt gebruikt om de sterkte, de dosering en de biologische activiteit van een geneesmiddel te beoordelen.

 

research-chemicals-kopen-online

Labresultaat en product informatie van Pyrazolam 3 MG pellets #

Bienvenue sur le site de l'équipe Research Chemicals (RCT).
De research chemicals die wij op deze site aanbieden zijn door een onafhankelijk lab getest waardoor onze hoogwaardige Pyrazolam 3mg Pellets een eerlijke prijs hebben.
De verstrekte informatie die je op onze website kunt vinden over Pyrazolam Pellets is niet bedoeld voor menselijke consumptie, maar uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden.
Ne jouez pas à votre propre cobaye avec des produits chimiques de recherche !

Gevarenaanduidingen

Pyrazolam kan luchtweg irritaties veroorzaken
Pyrazolam kan irritaties in de ogen veroorzaken
Research chemicals lozen in het milieu is verboden

Pyrazolam IN CONTACT MET DE OGEN: spoel de ogen voorzichtig af met water gedurende vijf minuten. Verwijder de contactlenzen indien mogelijk.

Pyrazolam IN CONTACT MET DE HUID: was de huid met water en zeep.

NA INADEMING VAN Pyrazolam: breng het slachtoffer in de frisse buitenlucht en laat het slachtoffer in een houding staan die het ademen makkelijk maakt.

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pyrazolam 3 MG pellets #”

Intéressé?

En plus de l'article ci-dessus, nous avons des produits encore plus intéressants, visualisez-les rapidement et ajoutez-les à votre panier !

fr_FRFR