KLIK HIER

Research Chemicals

LET OP!

Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie.​

Het kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen.
Nooit research chemicals lozen in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:

Bij contact met de ogen:
Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen.

Bij contact met de huid:
Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep.

Bij inademing:
Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

Niet blootstellen aan hittebronnen.

Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren.

Een goede stabiliteit van de blotters bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.​

Research Chemicals Kristallen

2-FMA

Kristallen

2-FMA Crystal 2-FMA Crystal
2-METHYL-AP-237-HCL Crystal 2-METHYL-AP-237-HCL Crystal
3-MMC Crystal 3-MMC Crystal
A-PiHP Crystal A-PiHP Crystal
Ethyl-Hex Crystal Ethyl-Hex Crystal
Ethyl-Pentedrone NEP Crystal Ethyl-Pentedrone NEP Crystal

Ethyl-Pentedrone NEP Crystal

35.00180.00
Sale

Ethyl-Pentedrone behoort tot de Research Chemicals die wij aanbieden en wordt in pellets, poeder en…

Ethyl-Hex Crystal

10.006,250.00
Sale

Ethyl-Hex behoort tot de Research Chemicals die wij aanbieden en wordt in kristallen verkocht in…

A-PiHP Crystal

30.001,100.00
Sale

A-PiHP behoort tot de Research Chemicals die wij aanbieden en wordt in pellets, poeder en…

2-FMA Crystal

14.003,750.00
Sale

2-FMA behoort tot de Research Chemicals die wij aanbieden en wordt in Crystals verkocht in…

2-METHYL-AP-237-HCL Crystal

50.001,050.00
Sale

2-METHYL-AP-237-HCL behoort tot de Research Chemicals die wij aanbieden en wordt in Crystals verkocht in…

3-MMC Crystal

14.001,050.00
Sale

3-MMC-Crystal, wordt ook wel 3-Methylmethcathinone genoemd. 3-MMC-Crystal, is een research chemical, verkrijgbaar in poeder en…

nl_NL