KLIK HIER

Research Chemicals

LET OP!

Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie.

Het kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen.
Nooit research chemicals lozen in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:

Bij contact met de ogen:
Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen.

Bij contact met de huid:
Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep.

Bij inademing:
Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

Niet blootstellen aan hittebronnen.

Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren.

Een goede stabiliteit van de blotters bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.

Research Chemicals Kristallen

2-Fma

Kristallen

2-Methyl-Ap-237-Hcl Kristal 2-METHYL-AP-237-HCL Kristal
3-Mmc Kristal 3-MMC Kristal
A-Pihp Crystal A-PiHP Crystal
Ethyl-Hex Crystal Ethyl-Hex Crystal
Ethyl-Pentedrone Nep Crystal Ethyl-Pentedrone NEP Crystal

Ethyl-Pentedrone NEP Crystal

20.001,750.00

Welkom op de site van het Research Chemicals team (RCT). De research chemicals die wij op deze site aanbieden zijn door een onafhankelijk lab getest…

Ethyl-Hex Crystal

13.001,000.00

Welkom op de site van het Research Chemicals team (RCT). De research chemicals die wij op deze site aanbieden zijn door een onafhankelijk lab getest…

A-PiHP Crystal

30.001,100.00

Welkom op de site van het Research Chemicals team (RCT). De research chemicals die wij op deze site aanbieden zijn door een onafhankelijk lab getest…

2-METHYL-AP-237-HCL Kristal

45.002,100.00

Welkom op de site van het Research Chemicals team (RCT). De research chemicals die wij op deze site aanbieden zijn door een onafhankelijk lab getest…

3-MMC Kristal

14.001,400.00

Welkom op de site van het Research Chemicals team (RCT). De research chemicals die wij op deze site aanbieden zijn door een onafhankelijk lab getest…

nl_NL