KLIK HIER

Research Chemicals

LET OP!

Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie.​

Het kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen.
Nooit research chemicals lozen in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:

Bij contact met de ogen:
Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen.

Bij contact met de huid:
Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep.

Bij inademing:
Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

Niet blootstellen aan hittebronnen.

Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren.

Een goede stabiliteit van de blotters bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.​

Research Chemicals pELLETS

Flualprazolam

Pellets

Clonazolam Pellets 1MG Clonazolam Pellets 1MG
Diclazepam Pellets 2,5MG Diclazepam Pellets 2,5MG
Etizolam Pellets 1MG Etizolam Pellets 1MG
Flualprazolam Pellets 1MG Flualprazolam Pellets 1MG

Clonazolam Pellets 1MG

10.00700.00
DEAL!

Clonazolam Pellets behoren tot de Research Chemicals die wij aanbieden en wordt in pellets, poeder…

Flualprazolam Pellets 1MG

10.00700.00
DEAL!

Flualprazolam Pellets behoren tot de Research Chemicals die wij aanbieden en wordt in pellets, poeder…

Etizolam Pellets 1MG

10.00700.00
DEAL!

Etizolam Pellets behoren tot de Research Chemicals die wij aanbieden en wordt in pellets, poeder…

Diclazepam Pellets 2,5MG

10.00700.00
DEAL!

Diclazepam Pellets behoren tot de Research Chemicals die wij aanbieden en wordt in pellets, poeder…

nl_NL