RESEARCH CHEMICALS TEAM BLOG

4 mmc en 3mmc

4 mmc en 3mmc

Designer Drugs 4 Mmc En 3Mmc

Research chemicals zoals 4 mmc en 3mmc of andere legale varianten stijgen in populariteit!

Effecten en gevolgen na langdurig gebruik van 4 mmc en 3mmc kan je hier lezen.

Ook hebben we het over andere informatie omtrent research chemicals.

Nieuwe psychoactieve stoffen zoals 4 mmc en 3mmc

Deze groepen designerdrugs die steeds meer in omloop zijn worden steeds meer gebruikt en gevonden.

Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar wat de effecten van drugs

zoals 4 mmc en 3mmc zijn op het menselijk lichaam.

Wat is een Research Chemical?

3Mmc Kopen

Want wat is zo een research chemical nou eigenlijk en wat komt daar allemaal bij kijken?

Research chemicals zijn stoffen bedoeld voor onderzoek.

Toch zijn er gebruikers die het gebruiken voor een (licht) bewustzijnsveranderend effect.

Deze personen gebruiken dit dan als een drug.

Waarom research chemicals en geen normale hard drugs?

Normale hard drugs zoals XTC of cocaïne zijn in tegenstelling tot 3 mmc illegaal.

Over de wetgeving zullen we zo meer vertellen.

Een stof zoals 4 mmc en 3mmc is goedkoper dan XTC of cocaïne.

Daarnaast is een research chemical zoals 4 mmc en 3mmc ook makkelijker om te krijgen.

Stijgende populariteit voor groepen designer drugs

Populair Designer Drugs

In de afgelopen 10 jaar is de behoefte naar research chemicals gestegen en wordt er steeds meer onderzocht.

Gebruikers van 4 mmc en 3mmc stijgen in grote getallen en ook is er meer productie.

Mensen, ook uit andere landen, hebben meer de drang om een goedkopere drug te vinden.

Ook dat zo een drug makkelijk en legaal te krijgen is zonder gedoe met de wet is fijn.

3 mmc is zeer gestegen in gebruik en ook de overheid weet dit.

Een nieuwe psychoactieve stof zoals 4 mmc en 3mmc

Wat ook zo is is dat iets zoals 4 mmc veel meer onder de ogen is gekomen in de party scene.

Voorheen werd 4mmc alleen gebruikt voor de onderzoeksdoeleinden maar tegenwoordig ook voor andere doeleinden.

Er wordt langzamerhand steeds meer bekend over 4 mmc en 3mmc.

Iets zoals XTC bestaat natuurlijk langer en daar is meer over bekend doordat het meer gebruikt en onderzocht is.

De tijd zal het leren bij deze nieuwe producten!

4Mmc

Verboden lijst of legale variant?

Want hoe zit het nou met wetgeving en een nieuwe psychoactieve stof zoals 3 mmc?

Op dit moment zijn veel research chemicals legaal om te hebben als bezit, voor productie en voor verkoop.

Het is dus niet strafbaar en bij een drug zoals cocaïne of XTC ben je wel strafbaar.

Er is tot nu toe nog geen verbod op de meeste research chemicals.

Zo een verbod op bepaalde soorten zit er misschien wel aan te komen met de wet en overheid.

Er is namelijk een nieuw wetsvoorstel in de maak wat er voor zorgt dat er via de wet

door de overheid bepaalde groepen kunnen worden verbannen in plaats van 1 bepaalde soort drug.

Dit duurt nog wel langere tijd maar mensen zijn wel al op de hoogte over de verandering op de markt.

Op dit moment is er nog geen verbod op 4 mmc en 3mmc.

Een verbod hierop is niet ondenkbaar dus wij houden het in de gaten.

Lichamelijke effecten van 4 mmc em 3mmc en dergelijke

Er zijn verschillende (licht) bewustzijnsveranderende effecten die mensen krijgen door het gebruik van 3 mmc.

Dit poeder kan er voor zorgen dat je een andere kijk hebt op de wereld,

Je kan zo meer zin krijgen in seks of meer zin krijgen in sociale activiteiten.

Gebruikers ervaren door 3 mmc meer zelfvertrouwen en boosts omtrent zelfvertrouwen.

Er wordt door 3 mmc veel serotonine aangemaakt, het stofje wat jou gelukkig maakt (net zoals bij XTC)

en daardoor voelen gebruikers zich meer gelukkig op het moment van gebruik.

3Mmc-Bestellen

Positieve effecten van 4 mmc en 3mmc

Zoals hierboven benoemd zijn er veelal positieve effecten door 4 mmc en 3mmc.

Toch ervaren gebruikers ook negatieve effects met 3 mmc en die zullen we hieronder behandelen.

Het is maar of je zelf de effecten tegen elkaar vindt opwegen.

Negatieve effecten op verschillende manieren

Mensen die 3 mmc gebruiken voor menselijke consumptie (wat wij niet stimuleren)

hebben helaas ook negatieve uitkomsten ervaren.

Tijdens het gebruik van 3mmc kan iemand last krijgen van verschillende dingen.

Zo is er de kans op hoofdpijn en misselijkheid door het poeder, 

dit kan vaak worden verholpen met een glas water en wat rust (hoofdpijn kan ook in vlagen komen).

Over de langetermijneffecten is wat minder bekend maar toch al wel het een en ander.

Zo is er het vermoeden dat 3 mmc verslavend is.

Dit verschilt natuurlijk per persoon en het aantal 3 mmc dat is gedaan maar toch is er de kans.

Wij zullen later in dit blog dieper daarop ingaan.

Gebruikers voelen zich verschillend bij hoge doseringen

Wat hiermee wordt bedoeld is dat gebruikers voelen zich verschillend bij doseringen 3mmc.

Gebruikers ervaren gevoelens intenser bij een hoge dosering en bij een lagere dosering natuurlijk minder intens.

Wanneer de doseringen hoger worden heeft dit ook meer effect op het lichaam.

Zo kan er bij iemand de volgende dingen ontstaan:

 1. hartkloppingen,
 2. slapeloosheid
 3. paniekaanvallen
 4. verhoogde bloeddruk
 5. uitdroging
 6. angst
 7. knarsende tanden

 

Wil je dit verminderen dan raden wij aan je dosering te verminderen.

Mocht iemand om je heen last hebben van de bovenstaande uitkomsten zoals

angst, knarsende tanden etc. hou hem of haar dan in de gaten!

Mocht je niet in slaap komen, combineer alsnog niet met andere substanties en wacht op natuurlijk uitwerken.

3Mmc

Langdurig gebruik van designer drugs en de effecten daarvan

Er is nog niet heel goed onderzocht wat de langetermijneffecten zijn van bepaalde research chems.

Dit komt simpelweg doordat vele van de soort drug nog niet lang genoeg op de markt zijn.

Hoe het beste negatieve effecten beperken bij een research chemical

Wanneer je toch bedenkt om een research chemical te doen voor iets anders dan research beperk dan de risico’s.

Zorg dat de set en setting juist is en ga niet combineren.

Weet wat je doet en zorg voor een juiste dosering!

Is 4 mmc en 3mmc verslavend?

3Mmc Bestellen

3-mmc kan verslavend zijn en iemand kan een sterke drang naar 3 mmc ontwikkelen.

Een verslaving ontwikkelt meestal niet zomaar.

Een verslaving zit vaak diep geworteld bij mensen hun problemen

en/of ze zijn gevoelig voor het nemen van een drug en bouwen makkelijker dan andere mensen een verslaving op.

Bij 3 mmc kan er een zogenaamde ‘craving’ ontwikkelen.

Dit betekent dat iemand heel erg nijgt naar het gebruik van 4 mmc en 3mmc.

Soms kan dit sterker zijn bij 4 mmc en 3mmc dan bij een andere drug zoals bijvoorbeeld XTC of cocaïne.

Beste manier om 4 mmc en 3mmc te bewaren

Designer drugs bij ons worden meestal verkocht met een luchtdichte verpakking.

Wij zorgen er voor dat alle stoffen of poeder / kristallen vers blijven.

De beste manier om er voor te zorgen dat na opening een product goed blijft is als volgt.

Zorg er voor dat een designer drug op een donkere, lucht- en vocht dichte plek wordt bewaard.

Zolang hier aan wordt gehouden is een drug zoals 4 mmc en 3mmc eigenlijk onbeperkt houdbaar.

Het risico en eigen proefkonijn

Designer Drugs

Wij verkopen onze designer drugs zoals 4 mmc en 3mmc niet voor menselijke consumptie.

Wij stimuleren dit dus niet!

Mocht je dit toch wel doen dan ben je je eigen proefkonijn en de gevolgen zijn voor eigen rekening.

We hebben dit enkel op de markt gebracht voor onderzoeksdoeleinden.

Wij als team en groepen Designer Drugs

Research-Chemicals

Wij vinden het belangrijk dat deze markt voor onderzoeksdoeleinden serieus wordt genomen.

Wij doen er dan ook alles aan om jou en andere gebruikers een zo goed mogelijke ervaring te geven!

Wij nemen onze klanten en gebruikers van onze webwinkel en hun wensen serieus.

Verzending en bezorging van Research Chemicals

Een poeder of kristalachtig wit poeder zal altijd met zorg worden ingepakt en verzonden door ons.

Een 4 mmc of 3 mmc zal discreet worden verzonden en het pakket wordt anoniem afgeleverd!

Het buitenland en Designer Drugs

De wet kan natuurlijk ander zijn bij andere landen.

Via de EU verzenden is vrijwel overal hetzelfde omdat de EU 1 unie is.

Dit kan dus als 1 markt worden gezien.

Wij gebruiken cookies op onze website

Om jou de beste website ervaring te geven op onze site gebruiken cookies op onze site.

Wij gebruiken cookies volgens de AVG en zullen hier daarom expliciet toestemming voor vragen.

Je kunt jouw voorkeuren natuurlijk naar persoonlijke wensen aanpassen.

Research-Chemicals-Kopen-Contact-En-Faq

Vragen of opmerkingen over 4 mmc en 3mmc?

Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kan je terecht bij ons, natuurlijk.

Je kan dan een e-mail sturen naar onze e-mail.

Informatie hiervoor en onze e-mail vind je bij ons klantenservice centrum.

Andere producten naast 4 mmc en 3mmc

Kopen Van Designer Drugs Zoals 4 Mmc En 3Mmc
Research-Chemicals-Juli-2021

4 mmc en 3mmc

¡Los productos químicos de investigación como 4 mmc y 3 mmc u otras variantes legales están aumentando en popularidad!

Los efectos y consecuencias después del uso prolongado de 4 mmc y 3 mmc se pueden leer aquí.

También estamos hablando de otra información sobre productos químicos de investigación.

Nuevas sustancias psicoactivas como 4 mmc y 3 mmc

Estos grupos de drogas de diseño que están cada vez más en circulación se utilizan y encuentran cada vez más.

Actualmente se están realizando muchas investigaciones sobre cuáles son los efectos de las drogas.

tales como 4 mmc y 3 mmc están en el cuerpo humano.

¿Qué es un producto químico de investigación?

Porque, ¿qué es tal producto químico de investigación y qué implica?

Los productos químicos de investigación son sustancias destinadas a la investigación.

Sin embargo, hay usuarios que lo usan para un efecto (ligeramente) que altera la conciencia.

Estas personas luego usan esto como una droga.

¿Por qué investigar productos químicos y no drogas duras normales?

Las drogas duras normales como el éxtasis o la cocaína son ilegales en lugar de 3 mmc.

Le contaremos más sobre la legislación en un momento.

Una sustancia como 4 mmc y 3 mmc es más barata que el éxtasis o la cocaína.

Además, un producto químico de investigación como 4 mmc y 3 mmc también es más fácil de obtener.

Aumento de la popularidad para grupos de drogas de diseño

En los últimos 10 años, la necesidad de productos químicos de investigación ha aumentado y se están realizando más y más investigaciones.

Los usuarios de 4 mmc y 3 mmc están aumentando en grandes cantidades y también hay más producción.

La gente, también de otros países, tiene más necesidad de encontrar un medicamento más barato.

También que tal droga es fácil y legal de obtener sin problemas con la ley está bien.

3 mmc ha aumentado en uso y el gobierno también lo sabe.

Una nueva sustancia psicoactiva como 4 mmc y 3 mmc

Lo que también es cierto es que algo así como 4 mmc ha pasado mucho más por los ojos en la escena de la fiesta.

Anteriormente, 4mmc solo se usaba con fines de investigación, pero hoy en día también para otros fines.

Poco a poco, se está conociendo más y más sobre 4 mmc y 3 mmc.

Algo como el éxtasis, por supuesto, ha existido por más tiempo y se sabe más sobre eso porque se ha utilizado e investigado más.

¡El tiempo lo dirá con estos nuevos productos!

¿Lista prohibida o variante legal?

Después de todo, ¿qué pasa con la legislación y una nueva sustancia psicoactiva como 3 mmc?

Actualmente, muchos productos químicos de investigación son legales para tener como propiedad, para la producción y para la venta.

Por lo tanto, no es punible y con una droga como la cocaína o el éxtasis se castiga.

Hasta ahora, no ha habido prohibición de la mayoría de los productos químicos de investigación.

Tal prohibición de ciertas especies puede venir con la ley y el gobierno.

Hay un nuevo proyecto de ley en proceso que garantiza que a través de la ley

Los grupos determinados por el gobierno pueden ser prohibidos en lugar de 1 tipo particular de droga.

Esto llevará más tiempo, pero la gente ya es consciente del cambio en el mercado.

Por el momento no hay prohibición de 4 mmc y 3 mmc.

Una prohibición de esto no es inconcebible, por lo que estaremos atentos.

Efectos físicos de 4 mmc y 3 mmc y similares

Hay varios efectos (ligeramente) que alteran la conciencia que las personas obtienen del uso de 3 mmc.

Este polvo puede hacer que tengas una visión diferente del mundo,

De esta manera, puede obtener más deseo sexual o más deseo de actividades sociales.

Los usuarios experimentan más confianza en sí mismos y aumentan la confianza en sí mismos a través de 3 mmc.

Una gran cantidad de serotonina es producida por 3 mmc, la sustancia que te hace feliz (al igual que con XTC)

y como resultado, los usuarios se sienten más felices en el momento del uso.

Efectos positivos de 4 mmc y 3 mmc

Como se mencionó anteriormente, a menudo hay efectos positivos debido a 4 mmc y 3 mmc.

Sin embargo, los usuarios también experimentan efectos negativos con 3 mmc y los discutiremos a continuación.

Es como si descubris que los efectos se superan entre sí.

Efectos negativos de diferentes maneras

Personas que usan 3 mmc para consumo humano (que no fomentamos)

desafortunadamente, también han experimentado resultados negativos.

Mientras usa 3mmc, alguien puede sufrir de varias cosas.

Por ejemplo, existe la posibilidad de dolores de cabeza y náuseas por el polvo,

esto a menudo se puede remediar con un vaso de agua y un poco de descanso (los dolores de cabeza también pueden venir en ráfagas).

Se sabe menos sobre los efectos a largo plazo, pero ya algunas cosas.

Por ejemplo, existe la sospecha de que 3 mmc es adictivo.

Esto, por supuesto, difiere por persona y el número de 3 mmc que se ha hecho, pero aún existe la posibilidad.

Entraremos en eso con más detalle más adelante en este blog.

Los usuarios se sienten diferentes en dosis altas

Lo que se quiere decir con esto es que los usuarios se sienten diferentes en dosis de 3 mmc.

Los usuarios experimentan sentimientos más intensamente en una dosis alta y en una dosis más baja naturalmente menos intensa.

Cuando las dosis se vuelven más altas, esto también tiene más efecto en el cuerpo.

Por ejemplo, las siguientes cosas pueden surgir en alguien:

 1. Palpitaciones
 2. insomnio
 3. Terrores
 4. aumento de la presión arterial
 5. deshidratación
 6. miedo
 7. crujir de dientes

 

Si desea reducir esto, le recomendamos que reduzca su dosis.

Si alguien a su alrededor sufre de los resultados anteriores, como

miedo, crujir de dientes, etc. ¡vigiladlo!

Si no se duerme, no combine con otras sustancias y espere a que el ejercicio natural.

Uso a largo plazo de drogas de diseño y sus efectos

Los efectos a largo plazo de ciertos químicos de investigación aún no se han estudiado muy bien.

Esto se debe simplemente a que muchos de los tipos de medicamentos no han estado en el mercado el tiempo suficiente.

La mejor manera de limitar los efectos negativos en un producto químico de investigación

Cuando piensas en hacer un producto químico de investigación para algo que no sea la investigación, limita los riesgos.

Asegúrese de que el conjunto y la configuración sean correctos y no se combinen.

¡Sepa lo que está haciendo y asegúrese de tener la dosis correcta!

¿Es 4 mmc en 3mmc verslavend?

3-mmc puede ser adictivo y una persona puede desarrollar un fuerte impulso a 3 mmc.

Una adicción generalmente no se desarrolla así.

Una adicción a menudo está profundamente arraigada en los problemas de las personas.

y / o son sensibles a tomar una droga y desarrollan una adicción más fácilmente que otras personas.

A 3 mmc, se puede desarrollar un llamado “antojo”.

Esto significa que alguien está deseando usar 4 mmc y 3 mmc.

A veces esto puede ser más fuerte con 4 mmc y 3 mmc que con otra droga como el éxtasis o la cocaína.

La mejor manera de almacenar 4mmc y 3mmc

Las drogas de diseño con nosotros generalmente se venden con un empaque hermético.

Nos aseguramos de que todas las sustancias o polvo / cristales permanezcan frescos.

La mejor manera de asegurarse de que un producto permanezca bueno después de la apertura es la siguiente.

Asegúrese de que una droga de diseño se almacene en un lugar oscuro, denso en aire y humedad.

Mientras esto se cumpla, un medicamento como 4 mmc y 3 mmc en realidad puede tener una vida útil ilimitada.

El riesgo y el propio conejillo de indias

No vendemos nuestras drogas de diseño como 4 mmc y 3 mmc para consumo humano.

¡Así que no alentamos esto!

Si haces esto, eres tu propio conejillo de indias y las consecuencias son a tu propio costo.

Solo hemos comercializado esto con fines de investigación.

Nosotros como Equipo y Grupos De Diseño de Drogas

Creemos que es importante que este mercado se tome en serio con fines de investigación.

¡Por lo tanto, hacemos todo lo posible para brindarle a usted y a otros usuarios la mejor experiencia posible!

Nos tomamos en serio a nuestros clientes y usuarios de nuestra tienda web y sus deseos.

Envío y entrega de productos químicos de investigación

Un polvo o polvo blanco cristalino siempre será empacado con cuidado y enviado por nosotros.

¡Se enviará discretamente un 4 mmc o 3 mmc y el paquete se entregará de forma anónima!

Drogas de diseño en el extranjero y de diseño

La ley puede, por supuesto, ser diferente para otros países.

El envío a través de la UE es el mismo en casi todas partes porque la UE 1 es la unión.

Así que esto se puede ver como 1 mercado.

Utilizamos cookies en nuestro sitio web

Para brindarle la mejor experiencia en el sitio web en nuestro sitio, use cookies en nuestro sitio.

Utilizamos cookies de acuerdo con el GDPR y, por lo tanto, pediremos permiso explícito para esto.

Por supuesto, puede ajustar sus preferencias a sus deseos personales.

Preguntas o comentarios sobre 4 mmc en 3mmc?

Si tiene alguna pregunta o comentario, puede ponerse en contacto con nosotros, por supuesto.

A continuación, puede enviar un correo electrónico a nuestro correo electrónico.

La información para esto y nuestro correo electrónico se puede encontrar en nuestro centro de servicio al cliente.

Otros productos además de 4 mmc y 3 mmc

Clonazolam polvo

Clonazolam Pellets 1MG

Clonazolan 0,5MG Papel secante

Cristal 3-MMC

Flualprazolam polvo

Etizolam polvo

Diclazepam polvo

JWH-210 polvo

4F-MPH Polvo

A-PHP Polvo

Polvo de 3 MMC

5F-MDMB-2201 Polvo

2-FDCK polvo

5-CL-ADB-A Polvo

MDPHP HCL Polvo

Polvo de etilo-hexagone

Cristal de etilo-hexagonl

6-APB (succinato) Polvo

6-APB (succinato) Polvo

4-FMA polvo

3-FPM Polvo

Cristal A-PiHP

Cristal 2-FMA

2-METIL-AP-237. Cristal HCL

O-DSMT Polvo

Flualprazolam Pellets 1MG

Etizolam Pellets 1MG

Diclazepam Pellets 2.5MG

1P-LSD 100MCG Papel secante

AL-LAD 150MCG Papel secante

1cP-LSD 100MCG Papel secante

Etizolam 1MG Papel secante

Flualprazolam 1MG Papel secante

LSZ 100MCG Papel secante

A 4 mmc y 3 mmc comprar en los Países Bajos del equipo de productos químicos de investigación,

puedes decidir por ti mismo cuántos gramos quieres tener.

El costo disminuirá con una gran cantidad de productos químicos de investigación de 4 mmc y 3 mmc por gramo.

¡Qué puede ser ventajoso para ti!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ritalin-vervanger
AL-LAD KOPEN

BEGIN MET SHOPPEN

Bezoek onze winkel en ervaar zelf het gemak van het Research Chemical Team!

pl_PL